VASKÜLER LAZERLER (DAMAR LAZERLERİ) 

Damar  lazeri nedir? 

Damar  lazeri  kırmızı kan hücresinin temel maddesi olan hemoglobini  kromofor (enerjisini emen)  olarak  kullanan lazer sistemidir.  Damarda bolca bulunan hemoglobin sayesinde bu lazer sistemi  damarı yakabilmektedir. 

Damar lazerleri hangi   rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılır ?

  • Hemanjiom (damar beni)
  • Porto şarabı lekesi
  • Anjiofibrom,  anjiokeratom
  • Telenjiektaziler (kılcal damar  genişlemeleri)
  • İnce varisler
  • Piyojenik granülom
  • Spider anjiom (örümcek damar beni)
  • Civatte poikiloderması
  • Rosacea’ya  (gül sivilceleri) eşlik eden damarlar
  • Venöz lake  lezyonlarının tedavisinde  kullanılmaktadır.

Damar  lazeri  nasıl  yapılır ?

Kliniğimizde damar lezyonlarının tedavisinde uzun atımlı ND- YAG lazer ve limelight IPL cihazı kullanılmaktadır. Damar tedavisi için başvuran hastaların muayenesi yapılmakta,  damar  lezyonunun yerleşim yerine göre gerekli görülen   tetkikleri planlanmakta,  tedaviye engel olabilecek  durumlar  sorgulanmakta,  engel bir durum yoksa tedaviye  başlanmaktadır.  Hastanın lazer tedavisinin daha iyi  sonuçlanması için  varsa  duruma yatkınlık yaratan etkenleri tespit  etmek amaçlı tetkikleri yapılmakta  (örneğin bacak  kılcal damarları ve ince varisleri olan hastada derin büyük toplardamarlarda   yetmezlik olması gibi) ve  ilgili  branşlarla konsulte edilerek temeldeki  nedenin tedavisi sağlanmaktadır. 

Tedavi uygulanacak olan alan seans öncesinde kremlerle  uyuşturulabilmekte,  uygulama  sırasında ve sonrasında soğuk kompres yapılarak  ağrı olmaması  sağlanmaktadır . Tedavi sonrasında birkaç  dakika veya saat süren kırmızılık olabilmektedir.   Gereken hastalarda işlem sonrasında bakım kremleri verilmekte ve düzenli güneşten korunma önerilmekte,   rahatsızlığın tekrarlamaması için hasta  bilgilendirilmektedir 

Tedavi ne kadar sürer ?

Damarın yerine, boyutuna,  sayısına  bağlı olarak tedavi tek veya çoklu seanslar  halinde uygulanmaktadır. Seans  aralıkları 4-6  hafta   olacak  şekilde  planlanmaktadır. Seans süresi lezyonun büyüklüğüne  göre 1-20 dakika arasında sürmektedir