SİĞİL TEDAVİSİ

Siğil tedavisinde uygulanan yöntemlerin çoğunluğunu siğil hücresinin-dokusunun hasarlanması , dağlanması yakılması,  eritilmesi oluşturmaktadır. 

KRİYOTERAPİ

Bu yöntemde sıvı nitrojen (azot) kullanılmaktadır. Dokuya püskürtüldüğünde  -40 dereceye kadar donma etkisi yaratır. Bu donma ile siğil dokusu hasarlanarak  yara olur, kabuklanır  ve  dökülür.  İşlem lokal anestezi gerektirmez.   Sonrasında dokuda kızarıklık, şişlik, içi su dolu kabarcık, kabuklanma görülebilir.  Siğil  sayısına göre işlem 1-10  dakika sürer.  Siğilin yerine,  boyutuna ve   sayısına göre tekrarlanması gerekebilir.  

KOTERİZASYON

Siğil dokusunun elektrikle yakılarak dağlanmasıdır.  İşlem öncesi iğne ile lokal  anestezi yapılır.  İşlem sonrasında  yara ve  kabuklanma olur. Siğil sayısına göre 5-20 dakika sürer.  Siğilin yerine,  boyutuna  sayısına göre tekrarlanması gerekebilir. 

ABLATİF LAZER 

Kliniğimizde bu amaçla Er-YAG lazer kullanılmaktadır. Deriye lokal aneztezik krem sürülür ve sonrasında lazer uygulanır.  Siğil sayısına göre 5-20 dakika sürer.  Siğilin yerine,  boyutuna sayısına göre tekrarlanması gerekebilir. 

İLAÇ TEDAVİSİ

Siğil tedavisinde siğil  dokusunun eritilmesi, soyulması amacıyla çeşitli ilaçlar  kullanılabilmektedir. 

Bağışıklık sisteminin siğili yok etmesi için uyarıcı ,  bağışıklık sitemini  güçlendirmek için destek tedaviler  planlanabilmektedir. 

Siğil tedavisinin etkisini  arttırabilecek bitkisel ürünler önerilebilmektedir.